Heemkunde

ruine Bleijenbeek
ruine Bleijenbeek

Een grote interesse van mij is historie en dan met name in mijn directe omgeving. Zo zet ik me al sinds 2008 in voor het behoud en zichtbaar maken van Fort Sint Michiel op het Kazernekwartier bij Actiegroep Red Ons Fort.

Daarnaast ben ik een van de oprichters van de Stichting Erfgoed Venlo dat in 2012 van start ging.

In 2016 heb ik de opleiding Groen Erfgoed gedaan waarbij ik mijn interesse voor de natuur en het historische landschap kan combineren.

En sinds November 2016 ben ik betrokken bij de Stichting Ons Fort, ik heb samen met wat andere mensen van de actiegroep deze stichting opgericht en ben sinds September 2017 de voorzitter ervan. De stichting zet zich niet alleen in voor behoud en bescherming van het fort Sint Michiel, maar ook de Frederik Hendrik Kazerne en daarmee het hele kazernekwartier.