Statement

Red Ons Fort

Beste vrienden,
Het fort zal binnen niet onafzienbare tijd de status van gemeentelijk monument krijgen. Dit wil naar mijn mening zeggen dat het fort inmiddels eindelijk gered is. Om die reden zie ik mijn taak bij de actiegroep Red Ons Fort ten einde komen, en zal ik daarom niet langer actief deel uitmaken van de actiegroep.
Als een van de initiatiefnemers van het eerste uur wil ik jullie allemaal bedanken voor jullie steun. Met name mijn mede-initiatiefnemers, Dick, Jeroen en John, maar ook de vele mensen die achter de schermen hun steentje bijgedragen hebben en natuurlijk de vele vrienden van de Facebookgroep. Bedankt voor de goede samenwerking, de vele uurtjes bij de kapper en de hevige discussies die nodig waren om het fort te redden. We hebben het gered!
Het is een zware strijd geweest van actievoeren, bespelen van de publieke opinie en de gemeenteraad, de vele inspraakrondes en zelfs het beroep bij de Raad van State, maar vooral ook de vele uren van overleg met de gemeente, initiatiefnemers van het plan Fort van Venlo en de klankbordgroep Kazernekwartier. We zijn altijd positief gebleven en stonden altijd open voor overleg en dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een fort dat zichtbaar is voor het publiek.
Ik draag het fort in mijn hart; ik zal dan ook altijd blijven strijden voor een nog beter en mooier Fort Sint Michiel. Daarnaast wil ik bereiken dat dit fort ook in het hart komt van de inwoners van de gemeente Venlo. Het is immers ‘Ons’ Fort; een fort van iedereen: groot en klein, jong en oud, inwoners van Venlo maar ook van iedereen daar buiten. Het fort is internationaal. Om die reden zie ik het vervolgtraject in een andere vorm en ga ik ook verder samen met de grote groep vrijwilligers van de Stichting Ons Fort om het Fort Sint Michiel niet alleen mooier maar ook bekender te maken. Dit doen we middels ons infocentrum in het kazernekwartier, educatieve programma’s voor scholen, presentaties en rondleidingen.
Groet,
Corina Brouwers

Gesprek maatschappelijke initiatieven

Red Ons Fort, Stadmakers, Stadsnatuur

Gesprek

In gesprek over maatschappelijke initiatieven en stedenbouw met Hans Leeflang. Vertegenwoordigd waren Het Beleg van Venlo, Red Ons Fort, Stichting Erfgoed Venlo, Stadsnatuur Venlo en Stadmakers Venlo. Het liep bijna twee uur uit, wat in ons geval een heel goed teken was.

Op bezoek in Kerkrade

Red Ons Fort

Samen met de gemeenteraad op bezoek bij de initiatiefnemers van het fort van Venlo. Het leisure dome in Kerkrade bezocht, daar een rondleiding gekregen en kunnen zien wat het plan nu precies inhoud. De schreeuwerige reclame aan de buitenzijde hoop ik niet in Venlo terug te zien, daarentegen zijn de verschillende onderdelen van het leisure dome echt wel leuk te noemen. Ik denk dat kinderen en jeugd zich prima vermaken in zo’n leisure dome…

Genooierhof

Red Ons Fort

Actiegroep Red Ons Fort op bezoek bij het Pelgrimshoes Genooierhof waar we een prachtige rondleiding gekregen hebben en nog even na konden praten over de overlap tussen dit stukje Venlo en het kazernekwartier. En veel belangrijker wat beide plekken voor elkaar kunnen betekenen. Het is in ieder geval een unieke locatie dat ook het verhaal van Venlo verteld en daarbij ook nog eens geweldig opgeknapt.

Met dank aan Dick Evers voor de foto’s…

Werkgroep inrichting stationsplein

Red Ons Fort, Stadsnatuur
werkgroep stationsplein
werkgroep stationsplein

Vanmiddag naar de eerste sessie van de werkgroep inrichting stationsplein geweest. Na een korte inleiding werden we verdeeld in twee groepen die elk hun visies aan de twee landschapsarchitecten door mochten geven. Natuurlijk heb ik naar voren gebracht dat het stationsplein groen ingericht moet worden met struiken en enkele grote bomen om de biodiversiteit te verhogen. Een fatsoenlijke bomenlaan en dat de beide zijden van het station naar elkaar toe getrokken moeten worden omdat je dan ook een loop krijgt naar het kazernekwartier. Het fort heeft zelfs tot aan het plein gelopen en daarom maakt het ook een deel uit van dat kazernekwartier. Natuurlijk ook naar voren gebracht dat een sterke verbinding met het centrum van Blerick noodzakelijk is, parkeren aan de andere kant van de tunnel plaats moet vinden en de betegeling bij dat van het kazernekwartier moet passen. Over een maand laten de architecten hun beeld zien, ben heel benieuwd wat daar van mijn input terug te lezen is.