De put van Fort Sint Michiel

Ons Fort

De put van Fort Sint Michiel is vanmiddag gevonden. De archeoloog kwam het ons zelf vertellen en uiteraard zijn we meteen gaan kijken. De put ligt er goed bij, op dezelfde manier gebouwd als het fort dus franse tijd.

Natuurlijk gaan we nu kijken hoe de put het beste geconserveerd kan worden, maar we kijken verder dan dat. Deze put moet namelijk ook gereconstrueerd worden. We willen een hele put op die plek hebben staan en dat kan best. De appelplaats is een rijksmonument en dus ook alles wat er onder de grond zit. Deze put mag echter niet meer onder de grond verdwijnen, sterker nog we willen hem zichtbaar houden en het liefst mooi opgebouwd met een dakje erbovenop. Zoals het hoort bij een put…

Statement

Red Ons Fort

Beste vrienden,
Het fort zal binnen niet onafzienbare tijd de status van gemeentelijk monument krijgen. Dit wil naar mijn mening zeggen dat het fort inmiddels eindelijk gered is. Om die reden zie ik mijn taak bij de actiegroep Red Ons Fort ten einde komen, en zal ik daarom niet langer actief deel uitmaken van de actiegroep.
Als een van de initiatiefnemers van het eerste uur wil ik jullie allemaal bedanken voor jullie steun. Met name mijn mede-initiatiefnemers, Dick, Jeroen en John, maar ook de vele mensen die achter de schermen hun steentje bijgedragen hebben en natuurlijk de vele vrienden van de Facebookgroep. Bedankt voor de goede samenwerking, de vele uurtjes bij de kapper en de hevige discussies die nodig waren om het fort te redden. We hebben het gered!
Het is een zware strijd geweest van actievoeren, bespelen van de publieke opinie en de gemeenteraad, de vele inspraakrondes en zelfs het beroep bij de Raad van State, maar vooral ook de vele uren van overleg met de gemeente, initiatiefnemers van het plan Fort van Venlo en de klankbordgroep Kazernekwartier. We zijn altijd positief gebleven en stonden altijd open voor overleg en dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een fort dat zichtbaar is voor het publiek.
Ik draag het fort in mijn hart; ik zal dan ook altijd blijven strijden voor een nog beter en mooier Fort Sint Michiel. Daarnaast wil ik bereiken dat dit fort ook in het hart komt van de inwoners van de gemeente Venlo. Het is immers ‘Ons’ Fort; een fort van iedereen: groot en klein, jong en oud, inwoners van Venlo maar ook van iedereen daar buiten. Het fort is internationaal. Om die reden zie ik het vervolgtraject in een andere vorm en ga ik ook verder samen met de grote groep vrijwilligers van de Stichting Ons Fort om het Fort Sint Michiel niet alleen mooier maar ook bekender te maken. Dit doen we middels ons infocentrum in het kazernekwartier, educatieve programma’s voor scholen, presentaties en rondleidingen.
Groet,
Corina Brouwers

Junior & Simba

Mijn familie & andere dieren

 Junior en Simba, mei 2017. Een van de laatste keren dat ze samen lagen te genieten in de vensterbank van de zon. Kort hierna is Simba overleden, een gil en hij was weg. Zo zielig…

Een paar weken later heeft Junior een luchtweginfectie gekregen. Vanuit de dierenartsenpraktijk hier in de stad doorverwezen naar een in reptielen gespecialiseerde dierenkliniek in een andere stad, maar het mocht niet meer baten…

Ik mis ze, vooral als ik naar de lege plek op de vensterbank kijk…