Junior & Simba

Mijn familie & andere dieren

¬†Junior en Simba, mei 2017. Een van de laatste keren dat ze samen lagen te genieten in de vensterbank van de zon. Kort hierna is Simba overleden, een gil en hij was weg. Zo zielig…

Een paar weken later heeft Junior een luchtweginfectie gekregen. Vanuit de dierenartsenpraktijk hier in de stad doorverwezen naar een in reptielen gespecialiseerde dierenkliniek in een andere stad, maar het mocht niet meer baten…

Ik mis ze, vooral als ik naar de lege plek op de vensterbank kijk…

 

Gesprek maatschappelijke initiatieven

Red Ons Fort, Stadmakers, Stadsnatuur

Gesprek

In gesprek over maatschappelijke initiatieven en stedenbouw met Hans Leeflang. Vertegenwoordigd waren Het Beleg van Venlo, Red Ons Fort, Stichting Erfgoed Venlo, Stadsnatuur Venlo en Stadmakers Venlo. Het liep bijna twee uur uit, wat in ons geval een heel goed teken was.